MAR02 Zamówienie na moduł automatyzujący proces generowania i wysyłania raportów do ZSMOPL oraz pobieranie statusów przetworzenia tych raportów z ZSMOPL.