MEDYCYNA

SYSTEMY – PROGRAMY KAMSOFT DLA MEDYCYNY

Jesteśmy autoryzowanym partnerem Kamsoft. Nasza firma od 2011 roku zajmuje się sprzedażą, wdrażaniem oraz serwisem powdrożeniowym systemów dla farmacji firmy KAMSOFT. Od początku istnienia jesteśmy wyróżniani jako jeden z trzech najlepszych Partnerów Hadlowych Krajowej Sieci Serwisowej KAMSOFT. Działamy głównie w województwie mazowieckim, ale nie ograniczamy się do niego. Zaufało nam ponad 200 klientów z terenów województwa mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego.

Wśród produktów, które oferujemy znajdą państwo:

 • oprogramowanie dla indywidualnych praktyk lekarskich i przychodni – KAMSOFT KS-PPS  ⇒ czytaj więcej
 • oprogramowanie dla przychodni – KAMSOFT KS-SOMED  ⇒ czytaj więcej
 • oprogramowanie dla indywidualnych praktyk lekarskich i przychodni – eRUM ⇒ czytaj więcej

 

KAMSOFT KS-PPS – program dla indywidualnych praktyk lekarskich i przychodni

System KS-PPS jest przeznaczony dla indywidualnych praktyk lekarskich i małych przychodni. Wspomaga najważniejsze zadania związane ze świadczeniem usług medycznych w jednostce służby zdrowia.   Z pomocą KS-PPS można m.in. wystawiać oraz drukować recepty lekarskie, organizować wizyty pacjentów z pomocą graficznego terminarza, gromadzić oraz archiwizować dane medyczne (rozpoznania, badania lekarskie, wywiady medyczne), monitorować stan realizacji zawartych umów. 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

System KS-PPS został wzbogacony o nowoczesny moduł do prowadzenia wizyty ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń mobilnych. Jego intuicyjny interfejs oraz przyjazność sprawia, że praca lekarza czy pielęgniarki z systemem jeszcze nigdy nie była taka prosta. Właśnie te elementy powodują, że zbliżający się wymóg wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej przestaje być dużym wyzwaniem. Obecnie jest to najprostszy i najprawdopodobniej najtańszy sposób zrealizowania wymagań stawianych lekarzom odnośnie szeroko rozumianej komputeryzacji.

PRZEWAGA SYSTEMU
System KS-PPS to już nie tylko rozliczenia z NFZ. System stał się pełnoprawnym rozwiązaniem umożliwiającym prowadzenie dokumentacji medycznej przez pielęgniarki i lekarzy. Rozbudowa modułu podstawowego jest wręcz naturalna co powoduje, że system staje się kompletnym narzędziem wspierającym pracę lekarza wraz z całym niezbędnym otoczeniem (fiskalizacja, terminarze, EDM, komunikacja z OSOZ).

KORZYŚCI WDROŻENIA
Podstawową korzyścią wdrożenia systemu KS-PPS jest wspomaganie najważniejszych zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych w jednostce ochrony zdrowia. Stąd funkcjonalność oferowanego oprogramowania wykracza poza prostą rejestrację zrealizowanych usług. Z pomocą KS-PPS można m.in. wystawiać oraz drukować recepty lekarskie, organizować wizyty pacjentów z pomocą graficznego terminarza, gromadzić oraz archiwizować dane medyczne (rozpoznania, badania lekarskie, wywiady medyczne), monitorować stan realizacji zawartych umów, korzystać z najpopularniejszej na rynku Bazy Leków i Środków Ochrony Zdrowia KS-BLOZ (opis ponad 240 000 leków) i Bazy Interakcji Leków.

W KS-PPS uwzględniono większość pomysłów oraz sugestii lekarzy oraz osób na co dzień związanych z tworzeniem obligatoryjnej dokumentacji sprawozdawczej w placówkach medycznych. Rygorystyczna selekcja funkcji oraz ujednolicenie obsługi poszczególnych modułów pozwoliły skutecznie uprościć system. Podstawowy Program Świadczeniodawcy pracuje zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i sieciowej.

Kluczowe zalety wdrożenia systemu KS-PPS to:

 • Przejrzysty oraz prosty interfejs: intuicyjna obsługa systemu
 • Tworzenie i prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
 • Szybkie i łatwe rozliczanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, bez względu na rodzaj zawartej umowy oraz oddział NFZ; wymiana danych on-line pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ
 • Internetowa rejestracja pacjentów zgodna z obowiązującym prawem

Cennik

źródło: www.kamsoft.pl


KAMSOFT KS-SOMED – program dla przychodni

KS-SOMED to  system przeznaczony do wspomagania obsługi średnich i dużych placówek służby zdrowia. System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z poszczególnymi Oddziałami NFZ jak i innymi płatnikami. Może być również wykorzystywany jako istotne narzędzie statystyczne, pozwalające na selekcję i zestawienie danych z określonego zakresu działalności jednostki medycznej.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z poszczególnymi Oddziałami NFZ jak i innymi płatnikami. Może być również wykorzystywany jako istotne narzędzie statystyczne, pozwalające na selekcję i zestawienie danych z określonego zakresu działalności jednostki medycznej. Pełna informatyzacja wszystkich sfer placówki medycznej jest możliwa dzięki kompatybilności systemu KS-SOMED z systemami administracyjnymi firmy KAMSOFT (np. KS-KFW, KS-ZZL). Dodatkowo dostępna jest również dedykowana wersja na urządzenia mobilne z platformami Windows, iOS, Android umożliwiająca przeprowadzanie wizyt domowych. Nasze rozwiązania wyróżniają realne korzyści dla klientów:

 • Mniej czynności administracyjnych – zwiększenie automatyzacji pracy (np. generowanie wydruków dokumentacji medycznej jak recepty, rozliczenia finansowe z Płatnikami, itd.)
 • Scalenie informacyjne poszczególnych części placówki – w KS-SOMED przewidziano podsystemy zarówno do wspomagania pracy tzw. części medycznej (rejestracja pacjentów, gabinety lekarskie), jak i administracyjnej (dział finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, statystyka medyczna, itd.)
 • Oszczędność czasu
 • Łatwe i szybkie prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej – dzięki Elektronicznym Formularzom Medycznym
 • Dostęp do baz wiedzy – np. bazy leków i środków ochrony zdrowia (opcja), bazy chorób wg klasyfikacji ICD-10 (opcja), itd.
 • Sprawne zarządzanie jednostką – system umożliwia przeprowadzenie szerokiej analizy danych będącej podstawą podejmowanych decyzji o strategicznym znaczeniu
 • Ochrona danych medycznych

PRZEWAGA SYSTEMU
KS-SOMED w skrócie to m.in.: Rejestracja pacjentów; prowadzenie kartoteki medycznej (rozpoznania, wywiady medyczne, zdjęcia, recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, zalecenia, badania laboratoryjne, szczepienia, itd.); rozliczenia finansowe z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjentem prywatnym oraz innymi placówkami; generowanie księgi głównej przychodni, obsługa wszystkich specjalistycznych gabinetów lekarskich; podsystemy: kadrowy-płacowy, finansowo-księgowy, magazynowy, środków trwałych, itd. Wszystkie elementy harmonijnie połączone w jeden, zintegrowany system.

KORZYŚCI WDROŻENIA
Każdy użytkownik systemu KS-SOMED ma możliwość działania w ramach innowacyjnego systemu OSOZ. Przynosi to lekarzowi szereg korzyści, z których najważniejsze to:

Tworzenie indywidualnych kont zdrowotnych pacjenta z zapisem w formie elektronicznej całej historii zdrowia, choroby i leczenia. Dzięki temu pacjent nie musi nosić ze sobą dokumentacji papierowej (wyników badań, zdjęć RTG, wypisów ze szpitala itp.), nie musi pamiętać o przebytych chorobach i ich datach. Lekarz natomiast podczas każdej wizyty ma dostęp do tych danych, co może stanowić pomoc przy diagnozie oraz przy wyborze odpowiedniej strategii leczenia
Możliwość uzyskania szybkiej informacji o lekach najczęściej wystawianych dla danego rozpoznania ICD-10 oraz wskaźnikach ich skuteczności
Nadzór nad realizacją recepty przez pacjenta – zwrotne wiadomości, czy recepta została wykupiona, kiedy miała miejsce jej realizacja, czy zostały wydane zamienniki leków
Błyskawiczny dostęp do istotnych informacji od konsultantów krajowych i Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Cennik

źródło: www.kamsoft.pl


eRUM – program dla indywidualnych praktyk lekarskich i przychodnia

Usługa eRUM, czyli Elektroniczny Rejestr Usług Medycznych, polega na dostępie do chmury, gdzie znajduje się oprogramowanie medyczne oraz danych w nim gromadzonych umieszczonych na serwerze w centrum operacyjnym. Rozwiązania bazujące na technologii chmury (Cloud computing) niosą ze sobą wiele oszczędności. Poprzez wyeliminowanie konieczności posiadania drogiego sprzętu serwerowego, dane w „chmurze” są korzystnym rozwiązaniem dla klientów bez odpowiedniej infrastruktury IT. eRUM jest usługą webową, oznacza to, iż system uruchamiany jest z poziomu  przeglądarki internetowej. Tym samym nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania  na komputerze użytkownika, co w znaczy sposób skraca czas wdrożenia i uruchomienia usługi. W większości przypadków lekarz/przychodnia może niemal natychmiast korzystać z zamówionej usługi i nie ponosi kosztów czasochłonnego przygotowania aplikacji i jej wdrożenia. eRUM bazując na chmurze oferuje zdecydowanie większą mobilność i swobodę w korzystaniu z zasobów. Lekarze nie są ograniczeni miejscem dostępu do firmowych informacji. Dostęp do zgromadzonych zasobów jest zapewniony z każdego miejsca na świecie a połączenie odbywa się bezpiecznym, szyfrowanym łączem. eRUM działa na systemach operacyjnych Windows, Linux, Mac OS. Usługa eRUM jest na bieżąco aktualizowana, aby system spełniał wszystkie wymogi narzucone przez NFZ. Aktualizacje odbywają się automatycznie, są bezpłatne i nie zakłócają bieżącej pracy użytkowników.

W przypadku rozwiązań niewykorzystujących technologii chmury (Cloud computing) zdalny dostęp również jest możliwy, jednak takie rozwiązanie wymaga dodatkowego sprzętu i oprogramowania.

 

Zobacz film

Źródło: www.erum.pl