eRUM

Czym jest eRUM?

Usługa eRUM, czyli Elektroniczny Rejestr Usług Medycznych, polega na dostępie do chmury, gdzie znajduje się oprogramowanie medyczne oraz danych w nim gromadzonych umieszczonych na serwerze w centrum operacyjnym. Rozwiązania bazujące na technologii chmury (Cloud computing) niosą ze sobą wiele oszczędności. Poprzez wyeliminowanie konieczności posiadania drogiego sprzętu serwerowego, dane w „chmurze” są korzystnym rozwiązaniem dla klientów bez odpowiedniej infrastruktury IT. eRUM jest usługą webową, oznacza to, iż system uruchamiany jest z poziomu  przeglądarki internetowej. Tym samym nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania  na komputerze użytkownika, co w znaczy sposób skraca czas wdrożenia i uruchomienia usługi. W większości przypadków lekarz/przychodnia może niemal natychmiast korzystać z zamówionej usługi i nie ponosi kosztów czasochłonnego przygotowania aplikacji i jej wdrożenia. eRUM bazując na chmurze oferuje zdecydowanie większą mobilność i swobodę w korzystaniu z zasobów. Lekarze nie są ograniczeni miejscem dostępu do firmowych informacji. Dostęp do zgromadzonych zasobów jest zapewniony z każdego miejsca na świecie a połączenie odbywa się bezpiecznym, szyfrowanym łączem. eRUM działa na systemach operacyjnych Windows, Linux, Mac OS. Usługa eRUM jest na bieżąco aktualizowana, aby system spełniał wszystkie wymogi narzucone przez NFZ. Aktualizacje odbywają się automatycznie, są bezpłatne i nie zakłócają bieżącej pracy użytkowników.

W przypadku rozwiązań niewykorzystujących technologii chmury (Cloud computing) zdalny dostęp również jest możliwy, jednak takie rozwiązanie wymaga dodatkowego sprzętu i oprogramowania.

Zobacz film