KAMSOFT KS-SOMED

KAMSOFT KS-SOMED

KS-SOMED to  system przeznaczony do wspomagania obsługi średnich i dużych placówek służby zdrowia.

System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z poszczególnymi Oddziałami NFZ jak i innymi płatnikami. Może być również wykorzystywany jako istotne narzędzie statystyczne, pozwalające na selekcję i zestawienie danych z określonego zakresu działalności jednostki medycznej.

Kluczowe zalety systemu to:

 • Mniej czynności administracyjnych – zwiększenie automatyzacji pracy (np. generowanie wydruków dokumentacji medycznej jak recepty, rozliczenia finansowe z Płatnikami, itd.
 • Scalenie informacyjne poszczególnych części placówki – w KS-SOMED przewidziano podsystemy zarówno do wspomagania pracy tzw. części medycznej (rejestracja pacjentów, gabinety lekarskie), jak i administracyjnej (dział finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, statystyka medyczna, itd.
 • Łatwe i szybkie prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej – dzięki Elektronicznym Formularzom Medycznym
 • Dostęp do baz wiedzy – np. bazy leków i środków ochrony zdrowia (opcja), bazy chorób wg klasyfikacji ICD-10 (opcja), itd.
 • Sprawne zarządzanie jednostką – system umożliwia przeprowadzenie szerokiej analizy danych będącej podstawą podejmowanych decyzji o strategicznym znaczeniu
 • Ochrona danych medycznych

Cennik

źródło: www.kamsoft.pl


OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH MODUŁÓW

TERMINARZ

Moduł TERMINARZ jest czytelnym i prostym w obsłudze elektronicznym kalendarzem. Ułatwia planowanie i organizację pracy jednostki służby zdrowia. Umożliwia wykonywanie m. in. następujących czynności:

 • ustalenie grafików pracy poszczególnych pracowników i gabinetów,
 • rezerwowanie wizyt pacjentów w wybranym terminie, wykonywanie zleceń,
 • wyszukiwanie wolnych terminów dla danego pracownika lub gabinetu,
 • wyszukiwanie terminów zarejestrowanych wizyt dla wybranego pacjenta,
 • sprawdzenie, ile z poprzednio umówionych wizyt nie doszło do skutku i z jakiego powodu,
 • tworzenie i wydruk list pacjentów, pracowników, gabinetów, wizyt, terminarza oraz kart pacjentów,
 • wprowadzenie danych nowego pacjenta, pracownika lub gabinetu,
 • tworzenie zestawień i statystyk na podstawie danych wprowadzonych w terminarzu.

Moduł TERMINARZ współpracuje z Rejestracją Internetową, z Ogólnopolskim Systemem Ochrony Zdrowia (OSOZ), z modułem Poczekalnia.

GABINET (GABINET OGÓLNY, GABINET OKULISTY, GABINET STOMATOLOGA)

Moduł GABINET służy do gromadzenia pełnej dokumentacji medycznej stanu zdrowia pacjentów. Umożliwia m.in.:

 • Wprowadzanie wywiadu ogólnego, wywiadu aktualnego, badania przedmiotowego, orzeczeń, hospitalizacji, diagnozy, wywiadu pielęgniarskiego i położniczego;
 • wystawianie recept;
 • rejestrację skierowań, badań, wyników badań;
 • wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich eZLA

DEKLARACJE

Moduł DEKLARACJE umożliwia rejestrowanie nowych oraz modyfikację złożonych już deklaracji pacjentów w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Moduł umożliwia rejestrowanie:

 • deklaracji osobistych pacjentów ubezpieczonych,
 • deklaracji członków rodziny korzystających z ubezpieczenia pacjenta jednostki medycznej,
 • deklaracji członków rodziny, którzy korzystają z ubezpieczenia osoby niebędącej pacjentem jednostki medycznej.

REFUNDACJE

Moduł REFUNDACJE umożliwia rozliczanie wykonywanych świadczeń na podstawie umów zawartych z OW NFZ.

ZESTAWIENIA

Moduł ZESTAWIENIA umożliwia tworzenie szerokiej gamy sprawozdań i analiz statystycznych. Analizy takie mogą dotyczyć nie tylko sfery finansowej podmiotu gospodarczego, ale głównie monitorowania i kontrolowania działań będących główną dziedziną pracy jednostek służby zdrowia. Odpowiednie zestawienia pozwalają uzyskać szczegółowe informacje na temat zarejestrowanych pacjentów, wizyt, które się odbyły lub nie doszły do skutku, złożonych i wycofanych deklaracjach, wystawionych zwolnień lekarskich czy recept.

KASA

Moduł KASA przeznaczony jest do rejestrowania, fiskalizowania oraz dokumentowania operacji finansowych, dokonywanych w jednostce służby zdrowia.

KSIĘGI

Moduł Księgi umożliwia:

 • Prowadzenie rejestru wszystkich pacjentów,
 • Rejestrowanie wykonywanych na rzecz pacjenta usług,
 • Ewidencjonowanie świadczeń udzielanych pacjentów,
 • Ręczne i automatyczne uzupełnianie i wydruk Ksiąg, według profili określonych przez Użytkownika.