Podpis elektroniczny

CERTYFIKATY KWALIFIKOWANE

Potrzebujesz na dziś podpis elektroniczny? U nas wyrobisz go w 15 minut!

ul. Zgrupowania Żmija 3/21, Warszawa – Bielany mapa/zdjęcia
UWAGA! Osiedle zamknięte, na domofonie przy bramie należy wybrać nr 21

Jak wygląda procedura?
  • Przyjdź do naszego biura w godzinach 9:00-15:00 
  • Jeśli masz obywatelstwo polskie przynieś ze sobą dowód osobisty. Jeśli masz inne obywatelstwo niż polskie przynieś: dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu oraz potwierdzenie nadania numeru PESEL (Numer PESEL nie jest bezwzględnie konieczny do uzyskania podpisu kwalifikowanego, ale podpis niezawierający tego identyfikatora może okazać niewystarczający do podpisania różnych dokumentów)
  • Wydany podpis jest aktywny od razu
  • Koszt podpisu to 260 zł netto (319,8 zł brutto), zapłacisz gotówką lub kartą
  • Podpis jest ważny 2 lata
Podpis elektroniczny możesz wykorzystać między innym do:
 • udziału w aukcjach i przetargach elektronicznych,
 • składania e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,
 • podpisywania JPK – jednolitego pliku kontrolnego,
 • komunikacji w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
 • udziału w zamówieniach publicznych – podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia),
 • Elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS (portal-S24),
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.

 

Zestaw do składania elektronicznego podpisu kwalifikowanego – EuroCert Token

W skład zestawu wchodzi:

 • Certyfikat Kwalifikowany EuroCert ważny 2 lata
 • Karta kryptograficzna (SIM),
 • Czytnik Gemalto IDBridge K30,
 • Oprogramowanie do składania elektronicznego podpisu.

 

Centrum Podpisu Elektronicznego EuroCert generuje Certyfikaty (kwalifikowane podpisy elektroniczne) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanym Rozporządzeniem eIDAS,  wraz z urządzeniami do tego potrzebnymi. Zgodnie z ustawą, kwalifikowany podpis elektroniczny stosowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.
Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Weryfikacja podpisu elektronicznego jest skuteczna przy założeniu, iż certyfikat jest ważny.

Wszystkie certyfikaty wydane przez EuroCert zawierają podstawowe informacje:

 • Dane Subskrybenta/Firmy;
 • Uprawnienie Subskrybenta/Firmy;
 • Zastosowanie Certyfikatu;
 • Klucz publiczny zawarty w certyfikacie – dane techniczne
 • Certyfikaty kwalifikowane można bezpiecznie używać w instytucjach takich jak: ZUS, US, KRS, Służba Zdrowia, OSK oraz do zawierania umów cywilno-prawnych drogą elektroniczną.

 

 

 

CERTYFIKATY NIEKWALIFIKOWANE

Certyfikat zgodny z wymogami CSIOZ

Dedykowany certyfikat niekwalifikowany umożliwiający komunikację ze Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Certyfikat ważny 2 lata

Cena netto 79 zł

Jak wygląda procedura uzyskania podpisu niekwalifikowanego zgodnego z CSIOZ? 

 • Wypełnij formularz zamówienia ⇒ Zamówienie certyfikatu niekwalifikowanego ZSMOPL
 • Na dane podane w zamówieniu otrzymasz fakturę pro forma
 • Po opłaceniu faktury pro forma zostanie przygotowany podpis niekwalifikowany
 • Podpis jest w formie elektronicznej  zostanie wysłany w wiadomości e-mail na podany w zamówieniu adres
 • Hasło do certyfikatu zostanie wysłane oddzielnym kanałem komunikacyjnym po wcześniejszym ustaleniu jakim. (np wiadomość sms)

źródło: Eurocert