Podpis elektroniczny

CERTYFIKATY KWALIFIKOWANE

Centrum Podpisu Elektronicznego EuroCert generuje Certyfikaty (kwalifikowane podpisy elektroniczne) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanym Rozporządzeniem eIDAS,  wraz z urządzeniami do tego potrzebnymi. Zgodnie z ustawą, kwalifikowany podpis elektroniczny stosowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.
Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Weryfikacja podpisu elektronicznego jest skuteczna przy założeniu, iż certyfikat jest ważny.

Wszystkie certyfikaty wydane przez EuroCert zawierają podstawowe informacje:

  • Dane Subskrybenta/Firmy;
  • Uprawnienie Subskrybenta/Firmy;
  • Zastosowanie Certyfikatu;
  • Klucz publiczny zawarty w certyfikacie – dane techniczne
  • Certyfikaty kwalifikowane można bezpiecznie używać w instytucjach takich jak: ZUS, US, KRS, Służba Zdrowia, OSK oraz do zawierania umów cywilno-prawnych drogą elektroniczną.

Zestaw do składania elektronicznego podpisu kwalifikowanego – EuroCert Token

W skład zestawu wchodzi:

  • Certyfikat Kwalifikowany EuroCert ważny 2 lata
  • Karta kryptograficzna (SIM),
  • Czytnik Gemalto IDBridge K30,
  • Oprogramowanie do składania elektronicznego podpisu.

Cena netto 260 zł

Jak wygląda procedura uzyskania podpisu elektronicznego?

 1/ Przyjdź do naszego biura w godzinach 9:00-15:00

2/ a. Jeśli masz obywatelstwo polskie powinieneś mieć ze sobą dowód osobisty

    b. Jeśli masz inne obywatelstwo niż polskie powinieneś mieć ze sobą: dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu oraz potwierdzenie nadania numeru PESEL*

3/ Na podstawie powyżej wymienionych dokumentów składamy wniosek o wydanie certyfikatu a następnie po akceptacji wniosku przygotowujemy podpis elektroniczny (procedura ta trwa od 15 do 30 min)

4/ Podpis elektroniczny jest instalowany na czytniku Gemalto IDBridge K30 i od razu gotowy do użycia.

5/ Opłata za podpis może być dokonana gotówką lub kartą płatniczą.

*Numer PESEL nie jest bezwzględnie konieczny do uzyskania podpisu kwalifikowanego, ale podpis nie zawierający tego identyfikatora może okazać niewystarczający do podpisania różnych dokumentów.  Od 15 marca 2018 r. obowiązują przepisy nakazujące składanie sprawozdań finansowych za pomocą repozytorium dokumentów, które jest częścią infrastruktury informatycznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Podpisywanie tego zgłoszenia podpisem kwalifikowanym jest dopuszczalne tylko dla użytkowników posługujących się podpisem kwalifikowanym z identyfikatorem subskrybenta zawierającego dane PESEL

 


CERTYFIKATY NIEKWALIFIKOWANE

Certyfikat zgodny z wymogami CSIOZ

Dedykowany certyfikat niekwalifikowany umożliwiający komunikację ze Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Certyfikat ważny 2 lata

Cena netto 79 zł

Jak wygląda procedura uzyskania podpisu niekwalifikowanego zgodnego z CSIOZ? 

1/ Wypełnij formularz zamówienia ⇒ Zamówienie certyfikatu niekwalifikowanego ZSMOPL

2/ Na dane podane w zamówieniu otrzymasz fakturę pro forma

3/ Po opłaceniu faktury pro forma zostanie przygotowany podpis niekwalifikowany

4/ Podpis jest w formie elektronicznej  zostanie wysłany w wiadomości e-mail na podany w zamówieniu adres

5/ Hasło do certyfikatu zostanie wysłane oddzielnym kanałem komunikacyjnym po wcześniejszym ustaleniu jakim. (np wiadomość sms)


źródło: Eurocert