INSTRUKCJE

INSTRUKCJE:

Wzory dokumentów SZOI 

Tel. kontaktowe NFZ: (22) 279 76 83, 279 76 56, fax. (22) 582 81 55, email.: sekretariat.drr@nfz-warszawa.pl

Zlecenie zaopatrzenia – SZOI

Zmiany limitów i cen

Zamknięcie roku

Zmiany stawek VAT 19.01.2018

Ewidencjonowanie sprzedaży

SZOI – wzory z 01-02-2018

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie w załączeniu ponownie przesyła wzory dokumentów do stosowania w trakcie trwania umowy na realizację recept. Proszę o pobranie druków i posługiwanie się nimi przy zgłaszaniu zmian do umowy. Tel. kontaktowe: 22 582-81-55 lub 22 279-76-43 lub 22 279-76-56 e-mail: sekretariat.drr@nfz-warszawa.pl

SZOI – starsze wzory

Drukarki fiskalne