Projektu obwieszczenia M.Z. w sprawie wykazu refundowanych leków

  • -

Projektu obwieszczenia M.Z. w sprawie wykazu refundowanych leków

Category : Farmacja

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 20.10.2022 został udostępniony KS-BLOZ symulacyjny, który zawiera zmiany wg:

„Projektu obwieszczenia M.Z. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”

przekazanego przez M.Z. do uzgodnień zewnętrznych w dniu 17 października 2022 roku.

Zapisany w projekcie obwieszczenia planowany termin wejścia w życie to 01.11.2022 r.