Przeglądy urządzeń fiskalnych

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ FISKALNYCH

  • Przeglądy urządzeń fiskalnych

          Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.

     W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, obowiązkowego przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.3. Termin pierwszego, obowiązkowego przeglądu technicznego liczony jest od dnia fiskalizacji kasy

Za dotrzymanie terminu przeglądu odpowiada podatnik – właściciel urządzenia

  • Zmiana serwisu obsługującego urządzenie fiskalne

W przypadku chęci zmiany serwisu obsługującego urządzenia fiskalne należy wypełnić formularz i przesłać go do producenta